WARSZTATY - WYCIECZKI

 • WARSZTAT KULE KWIATOWE

  Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie ekologii, roślin, owadów

   

 • WARSZTATY LALKI- MOTANKI

  Grupa docelowa – dzieci w wieku szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  Zakres tematyczny- edukacja w zakresie rękodzieła, tradycji , kultury słowiańskiej, ekologii

   

 • WARSZTAT MYDŁO

  Grupa docelowa – dzieci w wieku szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie ekologii, zjawiska w przyrodzie

 • WARSZTATY LAS W SŁOIKU

  Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  Zakres tematyczny- edukacja w zakresie ekologii, zagadnienia przyrodnicze

   

 • WARSZTATY PACHNIDEŁKA DO SZAFY

  Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  Zakres tematyczny- edukacja w zakresie ekologii, zjawiska w przyrodzie

 • WARSZTATY ,,SIANOWIJE"

  Grupa docelowa – dzieci w wieku szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie rękodzieła, tradycji, ekologii

 • WARSZTATY ,,W GOROĄCEJ WODZIE KĄPANY"

  Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym , dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

 • WARSZTAT PIERNICZKOWY

  Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym , dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

 • WARSZTATY ,,KRÓL ZIEMNIAK"

  Grupa docelowa – dzieci w wieku szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie rękodzieła, tradycji, pochodzenia żywności

  Grupa docelowa – dzieci w wieku szkolnym, dorośli

  Czas trwania – 3,5 – 4 h

  zakres tematyczny- edukacja w zakresie rękodzieła, tradycji, pochodzenia żywności