WARSZTAT PIERNICZKOWY

TEMAT PIERNICZKOWE WARSZATY

Grupa docelowa – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli

Czas trwania – 3,5 – 4 h

zakres tematyczny- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

 

WARSZTATY PIERNICZKOWE

 • Dzieci biorą udział przy powstawaniu ciasta na pierniczki, podczas którego poznają historię pierników

 • Każde dziecko otrzymuje fragment ciasta któremu nadaje kształt za pomocą tradycyjnych drewnianych form z drzewa osikowego

 • Podczas wypiekania pierników w piecu dzieci udają się na warsztat w terenie lub przerwę na posiłek.

 • Następnie przystępują do dekorowania swoich wypieków i pakowania w ozdobną torebkę

WARSZTATY W TERENIE

 • Oglądanie zwierząt, karmienie, głaskanie pod nadzorem gospodarza

 • O ptakach słów kilka - Wizyta w kurniku: m.in. dzieci dowiadują się np. dlaczego kura zjada kamyki?, oglądają jaja pochodzące od różnych ptaków z zagrody

 • Zakątek odkrywcy- przedmioty z dawnych czasów

 • Oglądanie starych sprzętów rolniczych naszych dziadków

 

PRZERWA NA POSIŁEK

 • Pierniczki własnego wyrobu, herbata

 • Zupa pomidorowa z makaronem , żurek z kiełbasa i ziemniakami

 • Możliwość własnego posiłku

 • Pożegnanie z zagrodą – możliwość zakupu pamiątek w sklepiku